granit, marmur : schody, podłogi, parapety, nagrobki

nagrobki, marmur, granit z dotacją ue
nagrobki, marmur, granit

granit, marmur, granity, marmury : schody, podłogi, parapety, nagrobki


Dotacje

Firma Caniboł Andrzej „ GRAN – MAR”
otrzymała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III

„Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „ Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020

Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-003E/16-00

Projekt pt.: Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym oraz poszerzenie oferty produktowo-usługowej firmy dzięki wdrożeniu nowatorskich rozwiązań technologicznych z zakresu obróbki kamienia naturalnego”

Cel główny projektu:- wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa nowego, innowacyjnego procesu produkcji i świadczenia usług poprzez wdrożenie wielofunkcyjnego, sterowanego cyfrowo ciągu technologicznego do wysoko precyzyjnej obróbki kamienia naturalnego.
Rezultat: wzrost konkurencyjności firmy dzięki wprowadzeniu do oferty firmy nowych produktów i usług.

Okres realizacji projektu: od 20.01.2016 do 30.12.2016
Wartość projektu: 1 445 801,04 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 528 951,60 zł

 


dotacje uewersja czeska